Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

0
Language

Access

Free

Certificate

Free

Level

Beginner

Category:

Enhance your reading and listening skills with this course, as you learn various techniques to take effective notes. Whether you prefer detailed notes, diagrams, or none at all, this unit provides guidance on when and how to use different strategies. By the end, you’ll have improved your critical thinking abilities and gained valuable insights into online evaluation and note-taking. Master the art of efficient reading and note-making, and excel in assessing audio and solving problems. Sharpen your skills with this comprehensive course.

Add your review

Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o’ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu’n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i’w defnyddio a phryd i’w defnyddio.

Deilliannau dysgu’r cwrs

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, dylech allu:

Wedi datblygu eich sgiliau darllen a gwrando a bydd gennych ddealltwriaeth o wrando’n astud a darllen yn feirniadol

Wedi dysgu technegau er mwyn darllen yn gyflymach

Yn deall sut i werthuso deunydd ar-lein

Yn deall pwysigrwydd gwneud nodiadau da

Wedi dysgu sut i wneud nodiadau a’u rhoi mewn trefn

Yn gwybod sut i wneud nodiadau o ddeunydd sain

Yn gwybod sut i wneud nodiadau ar fformiwlâu a datrys problemau

Wedi dysgu dulliau er mwyn rhannu eich nodiadau.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)”

×

  Your Email (required)

  Report this page
  Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
  Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
  LiveTalent.org
  Logo
  Skip to content