Datblygu strategaethau astudio effeithiol

0
Language

Access

Free

Certificate

Free

Level

Beginner

Category:

Enhance your learning strategies, save time, lighten your workload, and improve the quality of your work with our tailored study techniques. Develop skills that will aid your studies and gain a deeper understanding of the importance of reflective learning, active learning, and feedback. Master the art of self-reflection for effective learning.

Add your review

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy’n gweddu i’ch anghenion a’r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda’ch astudiaethau.

Deilliannau dysgu’r cwrs

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, dylech allu:

Yn deall pam bod meddwl am eich dysgu yn bwysig wedi meddwl am eich hanes a’ch profiadau dysgu

Wedi dysgu am ddysgu gweithredol

Yn deall pwysigrwydd adborth

Wedi datblygu sgiliau dysgu

Wedi dysgu sut i fyfyrio ar eich dysgu.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Datblygu strategaethau astudio effeithiol”

×

  Your Email (required)

  Report this page
  Datblygu strategaethau astudio effeithiol
  Datblygu strategaethau astudio effeithiol
  LiveTalent.org
  Logo
  Skip to content