Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

0
Language

Access

Free

Certificate

Free

Level

Beginner

Discover the importance of rural living on your business goals and social initiatives. Develop a strategic plan for your company and identify the necessary resources for your new venture. Gain insights on the potential impact of your business idea in a rural setting.

Add your review

Beth yw’r materion pwysig i’w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda’ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Deilliannau dysgu’r cwrs

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, dylech allu:

Deall pwysigrwydd sut mae byw mewn ardal wledig yn dylanwadu ar amcanion eich busnes neu’ch menter gymdeithasol

Ystyried ymarferoldeb syniad busnes

Cynllunio strategaeth i ddatblygu eich cwmni

Nodi’r adnoddau a’r galluoedd tebygol sydd eu hangen ar gyfer eich busnes newydd a deall lle mae’r bylchau yn debygol o ddigwydd.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru”

×

  Your Email (required)

  Report this page
  Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
  Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
  LiveTalent.org
  Logo
  Skip to content