Paratoi aseiniadau

0
Language

Access

Free

Certificate

Free

Level

Beginner

Category:

Enhance your German language skills, cultural understanding, and intercultural competence with this free Advanced German course. Improve your critical and analytical skills as you explore the geography, dialects, and history of Germany. Achieve improved language proficiency and gain valuable insights into German-speaking societies. Start your journey towards becoming a well-rounded German language expert.

Add your review

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o’r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

Deilliannau dysgu’r cwrs

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, dylech allu:

Wedi dysgu am y mathau gwahanol o aseiniad, gan gynnwys aseiniadau llafar, aseiniadau atebion byr ac aseiniadau a gaiff eu marcio gan gyfrifiadur

Yn deall sut i gynllunio a gwirio eich aseiniadau

Wedi datblygu sgiliau er mwyn deall cwestiynau aseiniadau

Wedi dysgu sut i ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau effeithiol

Wedi dysgu sut i ysgrifennu a datblygu paragraffau

Yn deall sut i aralleirio, dyfynnu a chyfeirio yn eich aseiniad

Wedi dysgu sut i ddewis arddull ysgrifennu briodol

Wedi cael rhai awgrymiadau i helpu i wella eich Saesneg ysgrifenedig.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Paratoi aseiniadau”

×

    Your Email (required)

    Report this page
    LiveTalent.org
    Logo
    Skip to content